Kornatický potok

 


Kraj: Plzeňský

Okres: Plzeň - jih 

GPS souřadnice: 49.6649269N, 13.5732028E

Odkaz do map: https://mapy.cz/s/rapulanano


Byl mrazivý zimní den a já jsem se toulal po Plzeňském kraji. Z oblohy na mne shlížel kamarád Puňťa, který mne co chvíli polaskal svým hřejivým paprskem v kožíšku. K tomu vanul studený větřík, díky kterému příroda ták nádherně voněla, jako voní málokdy.

 

Tlapkal jsem měkoučkou cestou pokrytou spadaným listím mladým hlubokým lesem. Všude, kam jen očadlo pohlédlo, rostl mladý strom vedle mladého stromu. Pod mladými stromy merčil jsem pařezy, mnohé dokonale maskované mechem a choroši. Tlapkal jsem jen chvilku, když ušadla zaslechla zurčení vodičky.

 

Jen co ušadla zaslechla zurčení vodičky, změnil jsem směr. Tlapkal jsem za příjemným zvukem a než jsem se nadál, stál jsem na srázu a pode mnou se kroutila říčka. Říčka místy zamrzlá, místy přemostěná. Ale cesta k říčce, ta byla v nedohlednu.

 

Chvilku jsem svištěl lesem nad říčkou, když jsem objevil pěšinku. Pěšinka mne dovedla k dřevěnému mostku a mostek mne převedl přes říčku. Dotlapkal jsem do míst, kde jsem měl říčku jako na dlani. A nebyla to jen říčka, na co jsem valil očadla.

 

Všude, kam jen očadlo pohlédlo, merčil jsem říčku. Od říčky merčil jsem mnoho vedlejších říček. Mezi říčkami merčil jsem rybníčky. Kde nebyla voda, byla bažina. Přes bažinu vedla jen jedna jediná cestička. Cestička, po které jsem tlapkal.

 

Občas jsem v bažině zmerčil strom, občas jsem v bažině zmerčil keř. Často jsem napříč bažinou merčil popadané stromy. Občas jsem přes říčku zmerčil mostek. Na mnoha místech byly mostky složené na jedné straně říčky, ale na druhý břeh nevedly. Proč, to je mi dodnes záhadou. Ale na druhou stranu si poštěkávám, že je to tak lepší. Vždyť brodit se bažinou, to není bezpečné. A to ani tehdy, když mrzne.

 

Cestička podél bažiny není dlouhá. Ale procházka je to zajímavá. Od jara v místě prý kvete mnoho květin, které se jinde nevidí. Příroda, když se probudí, bude na tomto místě určitě moc krásná. Ptáčci tu budou pět ty nejkrásnější písně, jaké jen zapět umí. A já se sem v jeden takovýto krásný den vrátím, abych si místní bažinu prohlédl v celé její kvetoucí kráse. A kdo ví, třeba se i vykoupu.
Komentáře