Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z listopad, 2023

Vrchol Kuchyňka, Brdy

Obrázek
    Kraj:  Středočeský kraj Okres:  Příbram GPS souřadnice:  49.7864325N, 14.0754469E Odkaz do map:   https://mapy.cz/s/bonutamuho   Byl typický podzimní den a já jsem se po boku ségruše a člobrdice toulal nádhernou brdskou přírodou. Z houštin jsem občas zaslechl zapět kamaráda ptáčka. Z oblohy na mne občas kouknul kamarád Puňťa. Věrný větřík mne doprovázel po celou dobu této toulky a příjemně mi chladil kožíšek.   Cesta, po které jsem se tentokrát vydal, mi dala zabrat. A to jsem si k průzkumu vybral cestu, která vedla nádherným listnatým lesem skoro po rovince. Jenže, jak už mnozí z vás moc dobře ví, v Brdech se může stát cokoli. I cesta, která se zdá býti rovinkou, se může změnit v cestu vedoucí do pořádného kopečka. A přesně toto se mi stalo tu.   Jen co krásný listnatý les plný hřejivých barev vystřídal les jehličnatý, skončila nádherná rovná cesta. Z rovinky se stal kopeček, který se s prvními vzrostlými stromy stal kopcem. V místě, kde jehličnaté stromy nahradily majestátní list

Vyhlídkové místo u vrcholu Velká Baba, Brdy

Obrázek
    Kraj:  Středočeský kraj Okres:  Beroun GPS souřadnice:  49.7931022N, 14.0536633E Odkaz do map:   https://mapy.cz/s/lutolatata   Byl zamračený podzimní den a já jsem se toulal nádhernou brdskou přírodou. V tlapkách jsem měl mnoho kroků. V merku jsem měl spoustu krásných míst. A i přesto jsem byl plný elánu a zvědavosti, na jaké místo mne tlapky ještě zanesou. Nepřítomnost kamaráda Puňti na obloze mne nemohla od toulání odradit. Jen mraky na obloze mne trošku znervózňovaly. Vodičku mám sice moc rád, ale déšť, ten není můj kamarád.   Pevně věřící, že nezmoknu, tlapkal jsem po boku ségruše a člobrdice nádhernou brdskou přírodou. Tlapky mne nesly na kraji lesa místy, kde jsem měl po levé tlapce svět jako na dlani. Tlapkal jsem po měkoučké lesní cestě zahloubán do vlastních myšlenek, když se po mé levé tlapce objevil vysoký dřevěný kříž a za křížem pěšinka, vedoucí kamsi.   To se ví, neodolal jsem. Opustil jsem měkoučkou lesní cestu a dál jsem svištěl po měkoučké lesní pěšině zasypané je

Studánka U Kuchyňky, Brdy

Obrázek
    Kraj:  Středočeský kraj Okres:  Příbram GPS souřadnice:  49.7813989N, 14.0669003E Odkaz do map:   https://mapy.cz/s/jetakacuce   Byl krásný podzimní den a já jsem se toulal nádhernou brdskou přírodou. Za chvostem jsem měl člobrdici, po boku ségruši a nad kebulí kamaráda Puňťu, který na mne shlížel z oblohy. Občas sice Puňťu schovaly šedivé mraky, ale Puňťa se nedal. Tentokrát se toulal se mnou a já jsem byl rád. Vždyť pod jeho dohledem se to tlapká, jedna radost.   Tlapky mne nesly po zpevněné lesní cestě ze sotva znatelného kopečka. Cesta vedla nádherným listnatým lesem, ve kterém rostl jeden vysoký strom vedle vysokého stromu. Koruny stromů hrály všemi barvami podzimu. Koruny mladých stromků byly ještě trošku zelené. Čím starší stromky byly, tím podzimnější barvy jejich koruny nesly. Některé stromy měly koruny žluté, jiné oranžové, červené a dokonce už i hnědé. Jen doubky měly listy úplně suché, skoro hnědé a už si spokojeně užívaly skoro zimní čas.   Nevím, jestli to, kamarádi,

Fabiánovo lože, Brdy

Obrázek
  Kraj:  Středočeský kraj Okres:  Beroun GPS souřadnice:  49.7943158N, 14.0562317E Odkaz do map:   https://mapy.cz/s/delamolota   Byl krásný den a já jsem natěšenější než natěšený vyskakoval na malém plácku uprostřed Brd z Toyoťáka. Můj dnešní úkol zněl jasně. Najít místo, kde bydlí patron mých oblíbených Brd, Fabián. Podle pověstí na místě ještě jako rytíř Fabiánek bydlel, ale dnes o tomto mluví opravdu jen pověsti. Zato místní člobrdové dodnes vypráví, jak na místě Fabiánka slýchají. Prý tu kvílí do noci a nedá se poslouchat. Ale já moc dobře vím, že Fabiánek kvílí jen na ty, kdo do brdských lesů nepřichází s dobrým úmyslem. A takový já nejsem. I proto jsem se odvážil domov Fabiánka navštívit.   Tlapkal jsem nádherným brdským lesem a nikam jsem nespěchal. Očadla, ušadla, famfrňák a tentokrát i kožíšek jsem měl v pohotovosti. Očadla rejdila po okolí. Ušadla poslouchala zvuky lesa. Famfrňák větřil úžasnou vůni místní přírody. Kožíšek mi měl hlásit, kdyby náhodou zjistil něco, co by se

Pramen Brdlavka, Brdy

Obrázek
  Kraj:  Středočeský kraj Okres:  Beroun GPS souřadnice:  49.8002850N, 14.0643550E Odkaz do map:   https://mapy.cz/s/fagoretuka   Byl krásný den, který přímo vybízel k pořádné prochajdě. Na obloze zářil kamarád Puňťa, který dělal den krásnější než krásný. Kolem Puňti poletovaly mraky, které se snažily za každou cenu Puňťu na obloze skrýt. Jenže Puňťa se nedal. Jak se tak s mraky přetahoval o postavení na obloze, v nádherném barevném brdském lese rozehrála se hra světel a stínů a proměnila Brdy v pohádkový les.   Tlapkal jsem nádhernou bučinou a užíval jsem si každý krok. Čím více se Puňťa s mraky přetahoval o to, kdo bude obloze vládnout, tím byla bučina krásnější. Barvy měnily odstíny a díky větříku ve větvích padalo další a další listí. Když větřík více fouknul, jako by barevné listí pršelo. Tehdy jsem kopnul do vrtule a jako jura rozsvištěl jsem se napříč lesem. Nikam jsem nespěchal. Žádný cíl jsem neměl. Jen jsem měl hroznou radost z toho všeho, co se kolem mne dělo.   S 

Vrchol Malá Baba, Brdy

Obrázek
  Kraj:  Středočeský kraj Okres:  Beroun GPS souřadnice:  49.7964911N, 14.0601097E Odkaz do map:   https://mapy.cz/s/pozadalaka Byl krásný podzimní den a já jsem se po boku ségruše a člobrdice a pod dohledem kamaráda Puňti toulal nádhernou brdskou přírodou. Tlapky mne nesly po měkoučké lesní cestě z kopečka parádní bučinou. Všude, kam jen očadlo pohlédlo, rostly majestátní buky. Buky, jejichž koruny hrály všemi barvami podzimu. Pod buky bylo tolik spadaného listí, že než jsem se v bučině rozkoukal, zjistil jsem, že svištím slalom mezi stromy a jsem k nezastavení.   Svištěl jsem slalom mezi vysokými stromy a užíval si každý krok. Užíval jsem si šustění spadaného listí pod tlapkami. Užíval jsem si tajemno, které mé tlapky s každým dotknutím se země čekalo, když jsem udělal další krok. Užíval jsem si chvíli tady a teď, když jsem zjistil, že se z klesání stává mírné stoupání.   V místech, kde se z klesání začalo stávat stoupání, jsem zbystřil. Zaostřil jsem očadla, našponoval ušadla a famf