Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z únor, 2023

Studánka u Kornatického potoka

Obrázek
  Kraj:  Plzeňský Okres:  Plzeň - jih  GPS souřadnice:  49.6657961N, 13.5738656E Odkaz do map:  https://mapy.cz/s/galavesoca Byl mrazivý zimní den a já jsem se toulal po Plzeňském kraji. V tlapkách jsem měl mnoho kilometrů, v merku jsem měl mnoho krásných míst. Naštěstí únava se stále nedostavila, tak jsem se toulal dál.   Tlapkal jsem po zmrzlé pěšince vedoucí vedle potůčku. Po levé tlapce jsem měl pořádný kopec, po tlapce pravé zurčící potůček. Uhnout nebylo kam. Na koupání nebylo póčo a šplhat do krpálu se mi ani za steak nechtělo. Nechal jsem se vést pěšinkou a byl jsem moc zvědav, jaká krásná místa mi ukáže.   Pěšinka mne vedla všemi směry, jenom ne rovně. Směr rovně, jako by vůbec neznala. Ukazovala mi krásné přírodní scenérie, ukazovala mi místa nevídaná. Než jsem se stihl na pěšince rozkoukat, dovedla mne k dřevěným schodům.   Jen co jsem schody zmerčil, poděkoval jsem pěšince za krásnou cestu a změnil jsem směr. Skočil jsem jen pár skoků, když se přímo přede mnou o

Kornatický potok

Obrázek
  Kraj:  Plzeňský Okres:  Plzeň - jih  GPS souřadnice:  49.6649269N, 13.5732028E Odkaz do map:  https://mapy.cz/s/rapulanano Byl mrazivý zimní den a já jsem se toulal po Plzeňském kraji. Z oblohy na mne shlížel kamarád Puňťa, který mne co chvíli polaskal svým hřejivým paprskem v kožíšku. K tomu vanul studený větřík, díky kterému příroda ták nádherně voněla, jako voní málokdy.   Tlapkal jsem měkoučkou cestou pokrytou spadaným listím mladým hlubokým lesem. Všude, kam jen očadlo pohlédlo, rostl mladý strom vedle mladého stromu. Pod mladými stromy merčil jsem pařezy, mnohé dokonale maskované mechem a choroši. Tlapkal jsem jen chvilku, když ušadla zaslechla zurčení vodičky.   Jen co ušadla zaslechla zurčení vodičky, změnil jsem směr. Tlapkal jsem za příjemným zvukem a než jsem se nadál, stál jsem na srázu a pode mnou se kroutila říčka. Říčka místy zamrzlá, místy přemostěná. Ale cesta k říčce, ta byla v nedohlednu.   Chvilku jsem svištěl lesem nad říčkou, když jsem objevil pěšink

Vrchol Lopata

Obrázek
  Kraj:  Plzeňský Okres:  Plzeň - jih  GPS souřadnice:  49.6670833N, 13.5603175E Odkaz do map:  https://mapy.cz/s/gusorogoha   Byl mrazivý zimní den a já jsem se toulal Plzeňskem. Mrzlo, až praštělo. Na obloze zářil kamarád Puňťa a svými paprsky laskal zem. Laskal, ale nezahříval. Když jsem se ho zkoušel ptát, kdy už bude teplíčko, pohladil mne paprskem po kebuli, ale to bylo vše. Neodpověděl.   Pod dohledem kamaráda Puňti toulal jsem se bučinou. Všude, kam jen očadlo dohlédlo, rostly mladé buky. Pod buky merčil jsem spoustu spadaného listí. A občas jsem zmerčil i lístek dubový. Ale to bylo opravdu jen občas.   Tlapkal jsem po lesní cestě plné kamínků. Stoupání jsem měl za sebou a už jsem se merčil, jak svištím z kopečka. Ale svištění z kopečka nepřicházelo. Všude, kam jen očadlo pohlédlo, byla rovinka. Rovinka, která už se mi začínala zdát nekonečná.   Dlouho, předlouho jsem tlapkal po rovince a prohlížel si přírodu. Něco v kožíšku mi říkalo, že mám zbystřit. Ale co mám hledat, to mi

Studánka U Mariiny skály

Obrázek
  Kraj:  Plzeňský Okres:  Plzeň - jih  GPS souřadnice:  49.6546556N, 13.5655572E Odkaz do map:  https://mapy.cz/s/jojenujuse Byl chladný zimní den a já jsem se toulal po Plzeňském kraji. Mrzlo, až praštělo. Foukal ledový vítr. Ale i přesto se na obloze občas objevil kamarád Puňťa a svými paprsky pohladil můj kožíšek.   Tlapkal jsem po zpevněné cestě do táhlého kopečka. Cesta už se mi zdála nekonečná. Najednou se po mé levé tlapce objevila hájenka, od které vedly měkoučké lesní cesty. To se ví, neodolal jsem. Jen co jsem měkoučké lesní cesty zmerčil, opustil jsem cestu zpevněnou a vydal jsem se po rovince do hloubi lesa.   Obtlapkal jsem borovici, obtlapkal jsem pěšinky. Tlapkal jsem kupředu, přímo za famfrňákem po měkoučké lesní cestě a prohlížel jsem si les píď po pídi. Merčil jsem vysoké stromy, merčil jsem houštiny. Merčil jsem pařezy i zem zasypanou spadaným listím. Zmerčil jsem pěšinku vedoucí doprava, mezi spoustu mladých rozčepýřených stromků. Merčil jsem ale i rovinku,

Zřícenina hradu Potštejn

Obrázek
   Kraj:  Plzeňský Okres:  Plzeň - jih  GPS souřadnice:  49.4812422N, 13.5088561E Odkaz do map:   https://mapy.cz/s/kutorofeve Byl chladný zimní den a já jsem se toulal Žinkovskem. Na obloze se proháněly šedivé mraky, co chvilku dopadla na zem sněhová vločka. K tomu vanul studený větřík. Den člobrdice označila jako den, kdy by ani psa ven nevyhnal. Ale já jsem se tento zimní den vydal na toulku moc rád. Věděl jsem, že je to správné počasí na návštěvu tajemného místa, které bude v nevlídném počasí ještě tajemnější, než obvykle je.   Tlapkal jsem po měkoučké lesní cestě do táhlého kopečka. Všude, kam jen očadlo pohlédlo, rostly vysoké stromy. Pod vysokými stromy merčil jsem spadané listí maskující místní květiny. Jen maliní a ostružiní bylo stejně jako vysoké stromy krásně vidět.   Tlapkal jsem zajímavou přírodou a než jsem se nadál, dotlapkal jsem k rybníčku ukrytému v hlubokém lese. Rybníček pokrýval led, ale rozhodně se nedalo štěknout, že je rybník jako zrcadlo. Led měl tolik vrstev

Bývalý psí hřbitov

Obrázek
   Kraj:  Plzeňský Okres:  Plzeň - jih  GPS souřadnice:  49.4783925N, 13.5050814E Odkaz do map:  https://mapy.cz/s/pehecororu Byl chladný zimní den a já jsem se toulal Žinkovskem. V tlapkách už jsem měl mnoho kilometrů a v merku mnoho krásných míst. Stále jsem měl dostatek sil a tak jsem se toulal dál. Vždyť jet domů, to by byla věčná škoda. Na Žinkovsku je moc krásně. Nikde ani člobrdy. A ta příroda, ta tuláka jen tak pryč nepustí.   Tlapkal jsem po měkoučké lesní pěšině jen mrňousek nad chatkami. Po pravé tlapce jsem měl krpál, po tlapce levé parádní výhled. Přes domečky merčil jsem obrovský rybník, o mrňousek dál zámek. Merčil jsem i parádní zámeckou zahradu, do které bych se jednou moc rád podíval, ale nyní je nepřístupná.   Pěšinka mne dovedla na asfaltovou silnici. Chvilku jsem tlapkal po silnici, ale jen co jsem zmerčil měkoučkou lesní cestu, změnil jsem směr a v mžiku jsem svištěl po měkoučké lesní cestě do hloubi lesa. S každým krokem jsem byl hlouběji a hlouběji v les