Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z květen, 2023

Třemšínská studna, CHKO Brdy

Obrázek
       Kraj:  Středočeský Okres:  Příbram GPS souřadnice:  49.5647467N, 13.7808881E Odkaz do map:   https://mapy.cz/s/jucohuvezu Je to už mnoho let, co se udál tento příběh. Byl Velký pátek, den, kdy se prý na světě objevují poklady nevídané. Právě v tento den se jeden člobrda vypravil k Třemšínské studně pro vodu. Jaké však bylo jeho překvapení, když ve studni místo vody zmerčil zlaté pruty. To se ví, chvilku asi přemýšlel, má-li si poklad ze studny vzít. Snad osud tomu tak chtěl, že člobrda neodolal a opravdu si poklad ze studny vyzvedl. Jaké však bylo člobrdovo překvapení, když měl zlatý poklad v ruce. Jen chvilku se mohl pokladem kochat, když se mu najednou za zády objevil velký had se žhnoucíma očima. V tu chvíli se člobrda lekl, poklad upustil a pádil domů. Ještě dlouhou dobu se bál člobrda vydat na Třemšín. Ještě po dlouhou dobu se o pokladu z Třemšínské studny mluvilo.   Co je na tomto příběhu pravdy, to vám kamarádi neštěknu. Co vám však štěknout mohu je to, že sám jsem ha

Studánka, CHKO Brdy

Obrázek
       Kraj:  Středočeský Okres:  Příbram GPS souřadnice:  49.5633889N, 13.8006111E Odkaz do map:   https://mapy.cz/s/mujatosoru   Byl krásný den a já jsem se toulal po Brdech. Na obloze zářil kamarád Puňťa a svými paprsky zahříval zem. Kolem Puňti občas proletěl bílý naducaný mráček. Ale opravdu jen občas. Moc bílých mráčků na obloze jsem opravdu nezmerčil. Také vanul příjemně teplý větříček. A jak les voněl, to vám byla kamarádi pohádka.   Zaposlouchaný do zpěvu kamarádů ptáčků svištěl jsem po boku ségruše po zpevněné lesní cestě a láznil jsem se v každé louži, kterou jsem jen potkal. Bříško mi ani nestihlo schnout, jak často jsem se láznil. A ják krásně jsem voněl. To mi i člobrdice říkala, že mám svištět daleko před ní.   Spokojený, navoněný a částečně maskovaný svištěl jsem hlubokým lesem. Všude, kam jen očadlo pohlédlo, rostly vysoké stromy. Pod vysokými stromy merčil jsem koberce borůvčí. V místě, kde se kopec láme, zmerčil jsem po pravé tlapce měkoučkou lesní cestu po

Buk Dvoják, CHKO Brdy

Obrázek
       Kraj:  Středočeský Okres:  Příbram GPS souřadnice:  49.5653014N, 13.7729169E Odkaz do map:   https://mapy.cz/s/lezajovulo Byl krásný den a já jsem se toulal po Brdech. Na obloze zářil kamarád Puňťa a svými paprsky zahříval zem. Kolem Puňti pluly bílé naducané mráčky, které občas Puňťu pozlobily tím, že ho celého schovaly. Ale Puňťa se nedal. Hned co zjistil, že nezáří do dálky, popošťouchnul naducaný mráček dál a sám opět zářil do dálky. Tento krásný den jsem se ovíván teplým větříkem a zaposlouchaný do zpěvu kamarádů ptáčků toulal hlubokými lesy chráněné krajinné oblasti Brdy a užíval jsem si každý krok.   Tlapky mne nesly po kamenité cestě z dlouhého kopečka. Všude kolem mne rostly vysoké stromy. Po levé tlapce jsem merčil jak stromy listnaté, tak jehličnaté. Po tlapce pravé, to byla jiná. Po tlapce pravé mi rostl jeden vysoký jehličnan vedle druhého. Pod vysokými stromy merčil jsem koberečky mechu i borůvčí a tolik pěšinek, že bych je ani nespočítal.   Když jsem zmerč

Třemšínská bouda, CHKO Brdy

Obrázek
      Kraj:  Středočeský Okres:  Příbram GPS souřadnice:  49.5690375N, 13.7805097E Odkaz do map:   https://mapy.cz/s/kucagedeva Byl krásný den a já jsem se toulal po Brdech. Puňťa zářil na obloze a kolem něj poletovaly bílé naducané mráčky. Teplý větřík vanul a příjemně šuměl ve větvích. Les krásně voněl jarem a já jsem si připadal, jako bych byl v pohádce.   Tlapkal jsem do táhlého kopečka pohádkovým lesem. Všude, kam jen očadlo pohlédlo, rostly vysoké stromy. Pod vysokými stromy merčil jsem koberce borůvčí. Koberce borůvčí maskovaly balvany a skalky a na mnoha tvořily zajímavá zákoutí.   Tlapkal jsem nádherným lesem a kebuli jsem měl plnou myšlenek. V posledních dnech často slýchám o loupežnících, čarodějnicích, trpaslících a podobných obyvatelích lesa. Poslouchám   vyprávění z dob dávno minulých. A tak mi nejde do kebule, jak je možné, že tento kousek pohádkových Brd žádný loupežník neobjevil. Ba ani o skřítkovi jsem se nic nedoslechl. Přitom loupežníkům a skřítkům by se tu

Pramen, CHKO Brdy

Obrázek
     Kraj:  Středočeský Okres:  Příbram GPS souřadnice:  49.5645900N, 13.7877000E Odkaz do map:   https://mapy.cz/s/megucupera Byl krásný den a já jsem se toulal hlubokými lesy chráněné krajinné oblasti Brdy. Na obloze zářil kamarád Puňťa a svými paprsky zahříval zem. Kolem Puňti poletovaly bílé naducané mráčky. Teplý větřík vanul. Les krásně voněl. Ptáčci mi do kroku pěli ty nejkrásnější písně, jaké jen zapět umí. A mne se toulalo, jedna radost.   Tlapkal jsem z kopečka tempem tlapka tlapku mine. Očadla, ušadla i famfrňák jsem měl v pohotovosti. Nikam jsem nespěchal. Tlapkal jsem ták krásnou přírodou, že jen tak rychle jí prosvištět, to by byla věčná škoda.   Očadly jsem si prohlížel okolní les. Všude, kam jen očadlo pohlédlo, rostly vysoké stromy. Pod vysokými stromy merčil jsem koberce mechu a borůvčí. Občas jsem zmerčil i spoustu lesní travičky. Famfrňák se nemohl nabažit vůně lesa. A ušadla? Ušadla byla zaposlouchaná do nezapomenutelného zpěvu kamarádů ptáčků a šumění větř

Tři kříže, CHKO Brdy

Obrázek
      Kraj:  Středočeský Okres:  Příbram GPS souřadnice:  49.5651281N, 13.7852447E Odkaz do map:  https://mapy.cz/s/fuvaranule Byl krásný teplý den a já jsem se toulal po Brdech. Z oblohy na mne shlížel kamarád Puňťa, který dělal den i brdský les krásnější než krásný. Právě díky paprskům kamaráda Puňti byl les, kterým jsem tlapkal, tak tajemný a pohádkový, jako už dlouho ne. Kolem Puňti občas proletěl bílý naducaný mráček, který oblohu ještě více oživil. Tento krásný den jsem si tlapkal po měkoučké lesní cestě napříč hlubokými brdskými lesy a užíval jsem si každý krok.   Po levé i pravé tlapce mi rostly vysoké jehličnaté stromy. Pod stromy merčil jsem koberce mechu a občas i skalku či balvan. Merčil jsem také spoustu pěšinek, které vedly kamsi do hloubi lesa. To se ví, jen co jsem pěšinky zmerčil, byl jsem k nezastavení. U první pěšinky jsem zamával člobrdici chvostem na rozloučenou a vydal jsem se na průzkum.   S očadly, ušadly i famfrňákem v pohotovosti prozkoumával jsem pěši